Despliegue un informe

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 567.575
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 989.072
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 553.065
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 84.904
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 40.972
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 69.471
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 207.225
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 119.885
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 116.034
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 2,923,850

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
01 - 2022 02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022
Brasil 56.690 144.755 56.740 495.897 178.869 56.121
Estados Unidos 131.676 27.382 70.054 99.788 137.725 100.950
China 40.673 206.089 700 178.864 126.739
Suiza 3.702 16.660 13 3.704 181.741 1.405
Bélgica 47.529 28.525 97.053
Canadá 47.503 31.072 23.486 17.824
España 1.462 82.030 989 417 06
México 15.917 10.406 43.148
Italia 15.346 10.765 21.904
Alemania 1.255 28.638 4.052 5.042 1.985
Otros 2.264 34.751 521 30.160 2.863
Total 361,753 485,385 282,591 702,994 737,991 353,136

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 10.902
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 34.481
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 6.426
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.791
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 6.851
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 69,476

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
01 - 2022 02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022
El Salvador 9.930 9.739 3.668 4.050 7.094
Honduras 5.964 4.044 423 471
Colombia 8.025
Nicaragua 369 3.442 3.040
Costa Rica 1.292 289 2.818 2.027
República Dominicana 872 1.919
Total 13,989 12,094 14,441 6,909 9,411 12,632

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 567.575
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 989.072
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 553.065
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 84.904
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 40.972
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 69.471
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 207.225
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 119.885
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 116.034
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 2,923,850

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 10.902
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 34.481
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 6.426
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.791
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 6.851
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 69,476

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
01 - 2022 02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022
Importaciones
Brasil 56.690 144.755 56.740 495.897 178.869 56.121
Estados Unidos 131.676 27.382 70.054 99.788 137.725 100.950
China 40.673 206.089 700 178.864 126.739
Suiza 3.702 16.660 13 3.704 181.741 1.405
Bélgica 47.529 28.525 97.053
Canadá 47.503 31.072 23.486 17.824
España 1.462 82.030 989 417 06
México 15.917 10.406 43.148
Italia 15.346 10.765 21.904
Alemania 1.255 28.638 4.052 5.042 1.985
Otros 2.264 34.751 521 30.160 2.863
Total 361,753 485,385 282,591 702,994 737,991 353,136

Fecha
Pais Importador
01 - 2022 02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022
Exportaciones
El Salvador 9.930 9.739 3.668 4.050 7.094
Honduras 5.964 4.044 423 471
Colombia 8.025
Nicaragua 369 3.442 3.040
Costa Rica 1.292 289 2.818 2.027
República Dominicana 872 1.919
Total 13,989 12,094 14,441 6,909 9,411 12,632