Despliegue un informe

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 1.349.612
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.224.023
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 1.494.473
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 18.091
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 99.816
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 97.011
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 47.200
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 215.173
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 150.775
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 123.851
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 4,993,132

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022
China 178.864 126.739 358.618 327.979 254.811
Estados Unidos 137.725 100.950 398.160 135.351 158.050 90.476
Brasil 178.869 56.121 140.818 17.217 56.932 19.984
Suiza 181.741 1.405 7.510 438
México 10.406 43.148 1.325 26.215
Canadá 17.824 3.146 27.744
Italia 21.904 20.716
Dinamarca 27.698
Reino Unido 1.584 1.912 13.639
España 417 06 5.180 9.704 28
Otros 2.863 2.863 1.326 8.093 8.027 3.102
Total 737,991 353,136 900,247 530,691 235,063 430,500

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 39.111
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 55.295
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 19.088
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 3.168
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 12.191
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 136,878

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022
El Salvador 4.050 7.094 9.794 2.317 6.693 2.010
Honduras 471 11.942 12.673 3.594
Costa Rica 2.027 1.824 4.345 6.493
Nicaragua 3.442 3.040 3.220 2.120
República Dominicana 1.805 491
Total 9,297 12,632 23,560 18,210 13,649 12,097

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 1.349.612
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.224.023
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 1.494.473
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 18.091
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 99.816
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 97.011
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 47.200
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 215.173
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 150.775
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 123.851
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 4,993,132

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 39.111
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 55.295
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 19.088
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 3.168
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 12.191
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 136,878

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022
Importaciones
China 178.864 126.739 358.618 327.979 254.811
Estados Unidos 137.725 100.950 398.160 135.351 158.050 90.476
Brasil 178.869 56.121 140.818 17.217 56.932 19.984
Suiza 181.741 1.405 7.510 438
México 10.406 43.148 1.325 26.215
Canadá 17.824 3.146 27.744
Italia 21.904 20.716
Dinamarca 27.698
Reino Unido 1.584 1.912 13.639
España 417 06 5.180 9.704 28
Otros 2.863 2.863 1.326 8.093 8.027 3.102
Total 737,991 353,136 900,247 530,691 235,063 430,500

Fecha
Pais Importador
05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022
Exportaciones
El Salvador 4.050 7.094 9.794 2.317 6.693 2.010
Honduras 471 11.942 12.673 3.594
Costa Rica 2.027 1.824 4.345 6.493
Nicaragua 3.442 3.040 3.220 2.120
República Dominicana 1.805 491
Total 9,297 12,632 23,560 18,210 13,649 12,097