Despliegue un informe

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 965.735
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.129.890
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 911.683
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 84.904
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 40.972
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 70.796
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 207.225
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 119.885
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 90.141
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 3,796,878

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022
Brasil 144.755 56.740 495.897 178.869 56.121 140.818
China 206.089 700 178.864 126.739 358.618
Estados Unidos 27.382 70.054 99.788 137.725 100.950 398.160
Suiza 16.660 13 3.704 181.741 1.405
Bélgica 28.525 97.053
España 82.030 989 417 06
Canadá 31.072 23.486 17.824
México 10.406 43.148 1.325
Alemania 28.638 4.052 5.042 1.985
Italia 10.765 21.904
Otros 2.264 7.532 521 30.160 2.863 1.326
Total 485,385 255,372 702,994 737,991 353,136 900,247

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 22.844
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 44.275
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 8.250
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.677
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 6.851
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 92,922

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022
El Salvador 9.930 9.739 3.668 4.050 7.094 9.794
Honduras 4.044 423 471 11.942
Costa Rica 1.292 289 2.818 2.027 1.824
Nicaragua 369 3.442 3.040
República Dominicana 872 1.805
Total 12,094 14,441 6,909 9,297 12,632 23,560

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 965.735
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.129.890
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 911.683
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 84.904
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 40.972
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 70.796
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 207.225
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 119.885
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 90.141
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 3,796,878

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 22.844
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 44.275
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 8.250
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.677
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 6.851
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 92,922

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022
Importaciones
Brasil 144.755 56.740 495.897 178.869 56.121 140.818
China 206.089 700 178.864 126.739 358.618
Estados Unidos 27.382 70.054 99.788 137.725 100.950 398.160
Suiza 16.660 13 3.704 181.741 1.405
Bélgica 28.525 97.053
España 82.030 989 417 06
Canadá 31.072 23.486 17.824
México 10.406 43.148 1.325
Alemania 28.638 4.052 5.042 1.985
Italia 10.765 21.904
Otros 2.264 7.532 521 30.160 2.863 1.326
Total 485,385 255,372 702,994 737,991 353,136 900,247

Fecha
Pais Importador
02 - 2022 03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022
Exportaciones
El Salvador 9.930 9.739 3.668 4.050 7.094 9.794
Honduras 4.044 423 471 11.942
Costa Rica 1.292 289 2.818 2.027 1.824
Nicaragua 369 3.442 3.040
República Dominicana 872 1.805
Total 12,094 14,441 6,909 9,297 12,632 23,560