Despliegue un informe

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 1.101.086
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.147.107
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 1.239.662
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 90.084
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 97.011
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 43.651
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 214.735
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 123.031
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 95.555
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 4,327,569

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022
China 700 178.864 126.739 358.618 327.979
Brasil 56.740 495.897 178.869 56.121 140.818 17.217
Estados Unidos 70.054 99.788 137.725 100.950 398.160 135.351
Suiza 13 3.704 181.741 1.405 7.510
Bélgica 97.053
España 82.030 989 417 06 5.180
México 10.406 43.148 1.325 26.215
Canadá 23.486 17.824 3.146
Italia 10.765 21.904
Dinamarca 68 27.698
Otros 11.584 5.495 4.447 2.863 1.326 8.093
Total 255,372 702,994 737,991 353,136 900,247 530,691

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 35.517
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 46.592
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 8.250
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.677
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 10.071
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 111,132

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022
El Salvador 9.739 3.668 4.050 7.094 9.794 2.317
Honduras 4.044 423 471 11.942 12.673
Nicaragua 369 3.442 3.040 3.220
Costa Rica 289 2.818 2.027 1.824
República Dominicana 1.805
Total 14,441 6,909 9,297 12,632 23,560 18,210

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
Estados Unidos 2.350.264 2.203.891 1.530.950 1.668.268 1.495.326 1.101.086
Brasil 153.280 339.125 1.412.603 1.881.462 1.044.572 1.147.107
China 1.256.378 844.785 479.725 397.807 830.876 1.239.662
Bélgica 193.039 193.592 167.153 172.149 330.470 173.107
Reino Unido 166.419 239.059 111.995 70.880 52.429 2.540
España 20.446 29.678 148.490 55.445 37.920 90.084
México 18.936 89.232 13.250 74.920 88.186 97.011
Alemania 44.039 44.709 68.194 40.232 132.848 43.651
Suiza 6.511 84.294 11.386 8.430 214.735
Canadá 62.560 81.267 1.557 22.752 123.031
Otros 51.331 25.468 141.100 153.952 145.143 95.555
Total 4,260,643 4,156,393 4,166,113 4,516,672 4,188,952 4,327,569

Fecha
Pais Importador
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
Honduras 156.327 39.723 49.641 51.642 50.063 35.517
El Salvador 7.714 37.094 29.197 19.849 44.826 46.592
Costa Rica 9.128 26.833 33.604 27.915 19.259 8.250
República Dominicana 1.311 5.672 11.922 11.402 8.024 2.677
Nicaragua 7.478 5.102 9.809 2.866 3.877 10.071
Argentina 24.964
Colombia 8.025
Panamá 1.602 3.798
Ecuador 201 100 352
Cuba 591
Total 183,560 118,222 159,338 113,774 126,992 111,132

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Gráfico - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Tabla - Guatemala - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: peptonas - falta descripción - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022
Importaciones
China 700 178.864 126.739 358.618 327.979
Brasil 56.740 495.897 178.869 56.121 140.818 17.217
Estados Unidos 70.054 99.788 137.725 100.950 398.160 135.351
Suiza 13 3.704 181.741 1.405 7.510
Bélgica 97.053
España 82.030 989 417 06 5.180
México 10.406 43.148 1.325 26.215
Canadá 23.486 17.824 3.146
Italia 10.765 21.904
Dinamarca 68 27.698
Otros 11.584 5.495 4.447 2.863 1.326 8.093
Total 255,372 702,994 737,991 353,136 900,247 530,691

Fecha
Pais Importador
03 - 2022 04 - 2022 05 - 2022 06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022
Exportaciones
El Salvador 9.739 3.668 4.050 7.094 9.794 2.317
Honduras 4.044 423 471 11.942 12.673
Nicaragua 369 3.442 3.040 3.220
Costa Rica 289 2.818 2.027 1.824
República Dominicana 1.805
Total 14,441 6,909 9,297 12,632 23,560 18,210