نشر تقرير

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2018
أيسلندا 38
Total 38

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - سنوي FOB USD

Importaciones
No Data Available

Date
Import Countries
2018
Exportaciones
أيسلندا 38
Total 38

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: other animal fats - - شهريا FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available