نشر تقرير

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2022
أيسلندا 85
Total 85

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - سنوي FOB USD

Importaciones
No Data Available

Date
Import Countries
2022
Exportaciones
أيسلندا 85
Total 85

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

الرسم - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD

جدول - توجو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper ore - - شهريا FOB USD