نشر تقرير

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
أيرلندا 483.015 122.373 2.902 379.148
فرنسا 33.615 9.702 25.548 2.925 828.961
كوريا الجنوبية 14.000 107.000 107.000 37.000
بلجيكا 8.248 68.911 40.114
لوكسمبورج 47.041
هولندا 6.857 26.120 9.126
رومانيا 37.069 2.550
تايلاند 2.808 359 11.604
إيطاليا 1.654 6.179
المجر 3.104
Others 4.121
Total 100,497 506,112 257,471 266,503 1,298,470

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
29 - organic chemica... 824.011
84 - nuclear reactor... 246 488.018 5.000 58.896 24.761
33 - essential oils... 2.000 3.000 378.977
39 - plastics and ar... 3.337 56 32.994 122.666 28.186
85 - electrical mach... 46.508 337 100.000 5.511 1.572
04 - dairy produce;... 89.378
87 - vehicles other... 12.333 1.977 35.123 24.736
90 - optical, photog... 148 28 16.830 1.486 8.662
02 - meat and edible... 25.586
27 - mineral fuels... 2.550 4.539 4.468
Others 37.926 15.696 8.718 9.697 3.097
Total 100,497 506,112 257,471 266,503 1,298,470

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
أيرلندا فرنسا كوريا الجنوبية بلجيكا لوكسمبورج هولندا رومانيا تايلاند إيطاليا المجر Others Total
29 - organic chemica... 824.011 824.011
84 - nuclear reactor... 483.015 275 13.000 75.658 4.852 122 576.922
33 - essential oils... 378.977 5.000 383.977
39 - plastics and ar... 33.479 95 91.000 723 47.041 194 11.604 3.104 187.240
85 - electrical mach... 251 718 110.000 6.297 534 36.127 153.928
04 - dairy produce;... 89.378 89.378
87 - vehicles other... 85 46.000 13.910 11.103 3.071 74.169
90 - optical, photog... 660 21.928 4.538 28 27.153
02 - meat and edible... 25.586 25.586
27 - mineral fuels... 1.678 7.329 2.550 11.557
Others 53.640 8.818 626 3.167 7.833 1.051 75.134
Total 987,437 900,751 265,000 117,272 47,041 42,103 39,619 14,771 7,833 3,104 4,121 2,429,054

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 08 - 2023
فرنسا 22.458 16.979
بلجيكا 1.299 9.649 2.161 1.270
هولندا 3.353
Total 22,458 1,299 26,628 2,161 4,624

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
كوريا الجنوبية 1.612.000 8.000 7.000 4.000 8.000
السويد 26.624 110.034 422.545
فرنسا 2.114 260.895
بلجيكا 4.471 176.439 70 30
هولندا 90.218 6.476 67 5.126 651
تايلاند 652 20.388 250 58.023
إيطاليا 21.060 1.217 6.789
قبرص 10.604 6.826
بنما 17.011
تركيا 12.169
Others 4.072 8.496 853 5.995 22.127
Total 1,744,641 263,434 8,171 197,183 727,863

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
85 - electrical mach... 1.617.504 7.365 6.046 5.738 423.778
90 - optical, photog... 7.494 1.000 1.217 260.832
87 - vehicles other... 174 176.439
38 - miscellaneous c... 111.278 5.000
95 - toys, games and... 79.998
84 - nuclear reactor... 370 9.703 252 56.071 9.257
73 - articles of iro... 876 280 250 32.289 4.555
94 - furniture; bedd... 25.727
62 - articles of app... 238 4.000 37 10.984 7.768
30 - pharmaceutical... 17.011 07
Others 14.201 15.414 585 10.880 16.672
Total 1,744,641 263,434 8,171 197,183 727,863

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
كوريا الجنوبية السويد فرنسا بلجيكا هولندا تايلاند إيطاليا قبرص بنما تركيا Others Total
85 - electrical mach... 1.618.000 421.755 2.457 4.510 7.871 5.838 2.060.432
90 - optical, photog... 1.000 260.832 6.476 1.217 1.019 270.543
87 - vehicles other... 176.439 174 176.613
38 - miscellaneous c... 5.000 90.218 21.060 116.278
95 - toys, games and... 79.998 79.998
84 - nuclear reactor... 1.000 58.819 1.136 14.699 75.654
73 - articles of iro... 29.848 2.637 5.765 38.250
94 - furniture; bedd... 25.396 331 25.727
62 - articles of app... 4.000 39 37 17.431 1.520 23.027
30 - pharmaceutical... 17.011 07 17.017
Others 10.000 2.168 2.177 2.114 1.297 9.985 5.653 12.169 12.188 57.752
Total 1,639,000 559,204 263,009 181,010 102,537 79,313 29,066 17,431 17,011 12,169 41,542 2,941,291

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
أوروغواي 1.539.581
هولندا 14.017 07 1.002
إسبانيا 939 959 1.779
جنوب إفريقيا 1.022 298
بنما 542
فرنسا 131
المجر 43
أيرلندا 11
السويد 04
Total 2,092 542 55 14,979 07 1,542,660

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
أيرلندا 483.015 122.373 2.902 379.148
فرنسا 33.615 9.702 25.548 2.925 828.961
كوريا الجنوبية 14.000 107.000 107.000 37.000
بلجيكا 8.248 68.911 40.114
لوكسمبورج 47.041
هولندا 6.857 26.120 9.126
رومانيا 37.069 2.550
تايلاند 2.808 359 11.604
إيطاليا 1.654 6.179
المجر 3.104
Others 4.121
Total 100,497 506,112 257,471 266,503 1,298,470

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
كوريا الجنوبية 1.612.000 8.000 7.000 4.000 8.000
السويد 26.624 110.034 422.545
فرنسا 2.114 260.895
بلجيكا 4.471 176.439 70 30
هولندا 90.218 6.476 67 5.126 651
تايلاند 652 20.388 250 58.023
إيطاليا 21.060 1.217 6.789
قبرص 10.604 6.826
بنما 17.011
تركيا 12.169
Others 4.072 8.496 853 5.995 22.127
Total 1,744,641 263,434 8,171 197,183 727,863

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 08 - 2023
Importaciones
فرنسا 22.458 16.979
بلجيكا 1.299 9.649 2.161 1.270
هولندا 3.353
Total 22,458 1,299 26,628 2,161 4,624

Date
Import Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Exportaciones
أوروغواي 1.539.581
هولندا 14.017 07 1.002
إسبانيا 939 959 1.779
جنوب إفريقيا 1.022 298
بنما 542
فرنسا 131
المجر 43
أيرلندا 11
السويد 04
Total 2,092 542 55 14,979 07 1,542,660