نشر تقرير

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
جنوب إفريقيا 2.938.257 4.402.867 2.962.963 4.237.647 5.259.360
بلجيكا 138 511 42.753 47.162
تشيلي 35.888
تركيا 6.243 18.718
إسبانيا 7.640
لوكسمبورج 2.694 2.682 634 376
هولندا 92 75 420 2.760
فرنسا 33 907 35 157
Total 2,947,194 4,424,530 2,965,091 4,317,119 5,317,079

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
جنوب إفريقيا 125.924
بلجيكا 4.606 4.179 3.566 398 6.095
هولندا 519 1.402 576 796 728
فرنسا 117 72 17 19
Total 131,048 5,699 4,143 72 1,211 6,842

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 2.938.257 4.402.867 2.962.963 4.237.647 5.259.360
بلجيكا 138 511 42.753 47.162
تشيلي 35.888
تركيا 6.243 18.718
إسبانيا 7.640
لوكسمبورج 2.694 2.682 634 376
هولندا 92 75 420 2.760
فرنسا 33 907 35 157
Total 2,947,194 4,424,530 2,965,091 4,317,119 5,317,079

Exportaciones
No Data Available

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 125.924
بلجيكا 4.606 4.179 3.566 398 6.095
هولندا 519 1.402 576 796 728
فرنسا 117 72 17 19
Total 131,048 5,699 4,143 72 1,211 6,842

Exportaciones
No Data Available