نشر تقرير

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
جنوب إفريقيا 4.402.867 2.962.963 4.237.647 5.259.360 3.259.814
بلجيكا 138 511 42.753 47.162 74.072
تشيلي 35.888
تركيا 18.718
هولندا 92 75 420 2.760 10.750
إسبانيا 7.640
لوكسمبورج 2.682 634 376
فرنسا 33 907 35 157 1.122
Total 4,424,530 2,965,091 4,317,119 5,317,079 3,345,757

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
جنوب إفريقيا 40.946 208.841 313.218 516.095 1.285.990
بلجيكا 6.095 6.597 7.040 7.884 5.266 5.578
إسبانيا 5.830
هولندا 728 1.529 1.517 634 594 735
فرنسا 19 630 318 24
Total 6,842 49,072 218,029 322,054 527,809 1,292,302

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 4.402.867 2.962.963 4.237.647 5.259.360 3.259.814
بلجيكا 138 511 42.753 47.162 74.072
تشيلي 35.888
تركيا 18.718
هولندا 92 75 420 2.760 10.750
إسبانيا 7.640
لوكسمبورج 2.682 634 376
فرنسا 33 907 35 157 1.122
Total 4,424,530 2,965,091 4,317,119 5,317,079 3,345,757

Exportaciones
No Data Available

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: grapes, fresh or dried: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
Importaciones
جنوب إفريقيا 40.946 208.841 313.218 516.095 1.285.990
بلجيكا 6.095 6.597 7.040 7.884 5.266 5.578
إسبانيا 5.830
هولندا 728 1.529 1.517 634 594 735
فرنسا 19 630 318 24
Total 6,842 49,072 218,029 322,054 527,809 1,292,302

Exportaciones
No Data Available