نشر تقرير

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2021
هولندا 16.898
جنوب إفريقيا 91 31
Total 91 31 16,898

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2022
أيرلندا 05
Total 05

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2021
Importaciones
هولندا 16.898
جنوب إفريقيا 91 31
Total 91 31 16,898

Date
Import Countries
2022
Exportaciones
أيرلندا 05
Total 05

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - النيجر - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available