نشر تقرير

الرسم - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

الرسم - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

جدول - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

الرسم - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

جدول - ملاوي - واردات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
الصين 49.800
جنوب إفريقيا 583 9.300 3.305
النرويج 1.789
هولندا 890
Total 3,261 59,100 3,305

الرسم - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

الرسم - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

جدول - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

الرسم - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

جدول - ملاوي - صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
10 - 2022
هولندا 63
Total 63

الرسم - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

الرسم - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

جدول - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - سنوي FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available

الرسم - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

الرسم - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

جدول - ملاوي - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: sound recordings - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Importaciones
الصين 49.800
جنوب إفريقيا 583 9.300 3.305
النرويج 1.789
هولندا 890
Total 3,261 59,100 3,305

Date
Import Countries
10 - 2022
Exportaciones
هولندا 63
Total 63