نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
جنوب إفريقيا 141.755 310.621 37.277 131.153 105.580
Total 141,755 310,621 37,277 131,153 105,580

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
جنوب إفريقيا 4.204 4.762 8.879 14.762 4.754 632
Total 4,204 4,762 8,879 14,762 4,754 632

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019
جنوب إفريقيا 10.940
Total 10,940

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 141.755 310.621 37.277 131.153 105.580
Total 141,755 310,621 37,277 131,153 105,580

Date
Import Countries
2019
Exportaciones
جنوب إفريقيا 10.940
Total 10,940

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: vegetable fiber - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 4.204 4.762 8.879 14.762 4.754 632
Total 4,204 4,762 8,879 14,762 4,754 632

Exportaciones
No Data Available