نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
جنوب إفريقيا 57.883 63.482 36.613 36.786 46.082
تايوان 1.000
الصين 65
Total 58,948 63,482 36,613 36,786 46,082

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023
جنوب إفريقيا 2.858 5.067 3.334 6.356 1.408 7.303
Total 2,858 5,067 3,334 6,356 1,408 7,303

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019
جنوب إفريقيا 486
بنما 395
Total 395 486

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 57.883 63.482 36.613 36.786 46.082
تايوان 1.000
الصين 65
Total 58,948 63,482 36,613 36,786 46,082

Date
Import Countries
2018 2019
Exportaciones
جنوب إفريقيا 486
بنما 395
Total 395 486

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: rubber stamps - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 2.858 5.067 3.334 6.356 1.408 7.303
Total 2,858 5,067 3,334 6,356 1,408 7,303

Exportaciones
No Data Available