نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
جنوب إفريقيا 9.174 7.164 149.165 25.203 68.728
تايوان 1.000
Total 10,174 7,164 149,165 25,203 68,728

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023
جنوب إفريقيا 19.849 2.469 18.987 5.055 1.954
Total 19,849 2,469 18,987 5,055 1,954

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019
جنوب إفريقيا 03
Total 03

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 9.174 7.164 149.165 25.203 68.728
تايوان 1.000
Total 10,174 7,164 149,165 25,203 68,728

Date
Import Countries
2019
Exportaciones
جنوب إفريقيا 03
Total 03

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: copper wire: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 19.849 2.469 18.987 5.055 1.954
Total 19,849 2,469 18,987 5,055 1,954

Exportaciones
No Data Available