نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
جنوب إفريقيا 949 535 4.007 75.477 1.601
Total 949 535 4,007 75,477 1,601

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2022
جنوب إفريقيا 08
Total 08

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones
جنوب إفريقيا 949 535 4.007 75.477 1.601
Total 949 535 4,007 75,477 1,601

Exportaciones
No Data Available

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 08
Total 08

Exportaciones
No Data Available