نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
جنوب إفريقيا 1.230.235.268 983.303.046 1.474.803.676 1.545.416.324 1.449.924.822
الصين 58.436.204 49.945.406 70.387.829 52.474.905 60.030.128
تايوان 62.720.000 47.227.000 46.485.000 39.954.000 23.199.000
اليابان 9.431.621 8.217.189 6.254.269 5.009.215 10.069.618
ماليزيا 163.811 3.218.238 5.190.452 5.995.835 7.276.146
الولايات المتحدة 1.212.467 2.192.068 3.244.914 10.619.346 3.286.000
بلجيكا 1.711.569 875.831 5.890.285 5.199.778 3.014.468
هولندا 1.678.127 1.498.138 3.055.629 1.268.951 1.398.756
ألمانيا 1.382.729 2.458.011 1.970.041 1.384.958 1.393.824
إيطاليا 838.306 1.467.152 966.642 1.277.683 2.070.148
Others 5.245.447 5.412.042 2.233.591 3.171.406 4.593.433
Total 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401 1,566,256,343

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2019 2020 2021 2022 2023
27 - mineral fuels... 192.859.176 130.456.562 253.769.121 336.006.857 295.537.065
85 - electrical mach... 80.017.432 70.944.447 101.873.494 101.376.705 94.862.005
84 - nuclear reactor... 92.423.019 71.980.021 73.781.583 77.579.800 94.603.448
87 - vehicles other... 85.202.990 50.270.667 76.412.426 68.353.371 92.403.177
60 - knitted or croc... 80.803.215 62.304.492 87.301.910 65.984.946 41.546.136
11 - products of the... 52.638.021 54.483.875 61.491.884 62.266.396 65.630.187
22 - beverages, spir... 46.214.842 34.280.678 46.334.424 54.857.255 43.972.617
02 - meat and edible... 38.671.698 31.986.951 52.635.620 52.698.133 45.039.755
10 - cereals 23.395.505 24.517.677 39.455.863 69.397.042 52.982.670
73 - articles of iro... 35.421.184 26.583.142 47.638.702 35.101.501 36.800.194
Others 645.408.466 548.005.611 779.787.304 748.150.393 702.879.088
Total 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401 1,566,256,343

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
جنوب إفريقيا الصين تايوان اليابان ماليزيا الولايات المتحدة بلجيكا هولندا ألمانيا إيطاليا Others Total
27 - mineral fuels... 1.206.482.378 2.057.798 86.000 2.068 537 1.208.628.781
85 - electrical mach... 410.796.071 18.026.976 965.000 270.209 15.268.626 570.350 174.948 232.665 1.029.821 862.510 876.908 449.074.084
84 - nuclear reactor... 365.361.595 27.577.970 3.446.000 1.125.096 765.745 2.560.085 186.466 823.918 1.786.065 2.262.031 4.472.900 410.367.870
87 - vehicles other... 338.307.937 5.526.119 55.000 28.092.088 23.983 9.899 51.593 18.209 28.140 324.261 205.400 372.642.631
60 - knitted or croc... 12.926.202 163.821.295 161.090.000 97.343 5.859 337.940.699
11 - products of the... 296.041.502 2.000 466.861 296.510.363
22 - beverages, spir... 225.531.140 863 1.563 12.304 107.470 6.475 225.659.815
02 - meat and edible... 221.032.158 00 221.032.158
10 - cereals 206.975.077 269.000 2.600 2.502.080 00 209.748.757
73 - articles of iro... 174.023.111 6.055.070 913.000 1.799 306.899 48.767 9.653 31.974 2.927 4.632 146.891 181.544.723
Others 3.226.205.966 68.209.244 52.759.000 9.492.721 5.478.367 16.798.890 16.267.707 7.780.532 3.133.059 3.158.570 14.946.808 3.424.230.862
Total 6,683,683,137 291,274,472 219,585,000 38,981,912 21,844,482 20,554,795 16,691,931 8,899,602 8,589,563 6,619,930 20,655,919 7,337,380,744

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
جنوب إفريقيا 132.065.135 138.341.041 121.002.645 100.159.009 127.853.370 122.092.276
الصين 3.344.810 3.693.941 5.108.685 3.467.156 3.093.211 14.098.150
تايوان 1.096.000 2.242.000 1.738.000 1.483.000 3.129.000 3.407.000
اليابان 1.801.989 883.588 1.047.411 550.816 1.022.987 716.154
ماليزيا 1.035.794 473.834 1.213.825 654.236 557.143 720.503
بلجيكا 465.205 1.019.459 81.519 616.550 113.740 85.532
الولايات المتحدة 13.134 101.728 288.146 613.642 373.249 201.424
ألمانيا 187.209 227.608 35.010 70.207 8.300 378.058
تايلاند 792.924 646 17.319
إيطاليا 74.154 251.901 192.729 104.987 15.939 61.203
Others 135.572 217.367 534.754 130.348 145.456 225.003
Total 140,219,003 148,245,390 131,242,724 107,849,951 136,313,041 142,002,622

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
الولايات المتحدة 332.199.689 312.289.910 343.886.141 359.103.432 231.068.604
جنوب إفريقيا 280.870.771 247.470.296 338.651.843 351.027.925 339.621.789
بلجيكا 226.561.921 261.669.480 243.097.751 285.254.675 351.366.384
الصين 24.920.548 8.791.816 21.235.109 17.509.762 24.243.490
ألمانيا 10.358.018 2.427.062 3.469.028 3.317.761 3.365.708
فرنسا 15.563.711 7.678 9.083 8.050 3.284.310
هولندا 3.282.855 7.299.185 3.621.357 2.642.687 1.848.245
تايوان 487.000 4.218.000 635.000 315.000 462.000
اليابان 1.405.774 295.801 760.312 821.529 1.327.126
روسيا الاتحادية 1.719.838 11.813 72.035 7.849
Others 2.840.861 1.595.713 1.225.188 358.525 2.390.649
Total 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195 958,978,305

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2019 2020 2021 2022 2023
71 - natural or cult... 272.058.792 307.401.366 280.626.099 366.093.622 412.791.115
61 - articles of app... 281.683.562 232.374.518 286.301.430 274.896.302 189.931.859
62 - articles of app... 178.658.689 144.836.517 176.862.962 159.210.370 136.152.064
51 - wool, fine or c... 29.985.066 49.248.435 68.107.824 64.067.157 73.032.895
85 - electrical mach... 34.037.402 27.205.996 42.039.617 45.435.904 32.891.322
63 - other made up t... 22.809.032 15.798.330 28.553.405 25.126.602 31.539.416
11 - products of the... 16.827.017 16.489.059 15.805.381 19.793.464 18.364.913
52 - cotton 11.666.443 10.749.033 16.196.312 21.075.723 15.654.914
64 - footwear, gaite... 9.122.711 6.816.931 7.334.188 8.791.912 9.935.392
84 - nuclear reactor... 14.432.183 6.390.370 1.526.989 392.354 364.202
Others 28.930.089 28.766.198 33.308.639 35.483.784 38.320.212
Total 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195 958,978,305

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
الولايات المتحدة جنوب إفريقيا بلجيكا الصين ألمانيا فرنسا هولندا تايوان اليابان روسيا الاتحادية Others Total
71 - natural or cult... 238.177.854 47.669 1.367.909.004 372.198 8.775.984 18.684.000 918 2.459.705 1.684.890 858.770 1.638.970.993
61 - articles of app... 996.041.252 251.028.874 322 39.049 717.815 11.461 15.696.888 158.000 208.592 1.740 1.283.680 1.265.187.671
62 - articles of app... 331.412.080 461.853.457 598 80.802 7.783 9.231 107.113 524.000 402.737 1.502 1.321.299 795.720.602
51 - wool, fine or c... 198.205.470 86.019.749 976 215.183 284.441.378
85 - electrical mach... 10.113.853 157.600.385 25.900 10.080.345 92.210 2.650 250.094 329.000 709.403 123.340 2.283.063 181.610.243
63 - other made up t... 23.252 123.771.848 54 38 2.000 2.517 27.078 123.826.786
11 - products of the... 85.468.734 1.651.907 159.194 87.279.834
52 - cotton 73.602.159 83.014 61.084 1.596.000 168 75.342.425
64 - footwear, gaite... 99.856 41.896.860 517 809 400 2.691 42.001.133
84 - nuclear reactor... 100.479 22.342.308 12.820 24 78.814 156.556 90.748 42.000 63 282.287 23.106.099
Others 2.579.150 141.824.860 996 24.735 13.203.888 7.918 896.261 3.466.000 827.588 1.977.526 164.808.922
Total 1,578,547,776 1,557,642,625 1,367,950,211 96,700,725 22,937,577 18,872,832 18,694,329 6,117,000 4,610,542 1,811,535 8,410,936 4,682,296,086

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
جنوب إفريقيا 34.951.693 37.263.325 19.325.241 23.781.766 26.481.151 23.953.768
بلجيكا 25.653.924 34.245.329 7.464.096 28.019.780 32.339.103 15.291.543
الولايات المتحدة 34.494.796 11.801.064 12.139.491 13.612.876 30.332.296 12.523.821
الصين 167.349 395.934 787.323 1.482.696 2.591.010 1.009.867
فرنسا 1.773.839 72 38 275.328 602.110
ألمانيا 202.194 257.055 146.543 117.305 1.713 356.278
جمهورية التشيك 113.067 395.555 178.280 67.366 57.062 116.635
هولندا 5.486 181.068 244.186 152.730 7.794 148.021
أوروغواي 92.996 109.780 22.668 45.794 31.378 95.049
تايوان 365.000 3.000 1.000 2.000 4.000
Others 220.070 22.581 36.082 10.273 5.503 210.343
Total 97,675,414 85,036,763 40,346,947 67,291,586 92,124,338 54,311,434

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 1.230.235.268 983.303.046 1.474.803.676 1.545.416.324 1.449.924.822
الصين 58.436.204 49.945.406 70.387.829 52.474.905 60.030.128
تايوان 62.720.000 47.227.000 46.485.000 39.954.000 23.199.000
اليابان 9.431.621 8.217.189 6.254.269 5.009.215 10.069.618
ماليزيا 163.811 3.218.238 5.190.452 5.995.835 7.276.146
الولايات المتحدة 1.212.467 2.192.068 3.244.914 10.619.346 3.286.000
بلجيكا 1.711.569 875.831 5.890.285 5.199.778 3.014.468
هولندا 1.678.127 1.498.138 3.055.629 1.268.951 1.398.756
ألمانيا 1.382.729 2.458.011 1.970.041 1.384.958 1.393.824
إيطاليا 838.306 1.467.152 966.642 1.277.683 2.070.148
Others 5.245.447 5.412.042 2.233.591 3.171.406 4.593.433
Total 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401 1,566,256,343

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
الولايات المتحدة 332.199.689 312.289.910 343.886.141 359.103.432 231.068.604
جنوب إفريقيا 280.870.771 247.470.296 338.651.843 351.027.925 339.621.789
بلجيكا 226.561.921 261.669.480 243.097.751 285.254.675 351.366.384
الصين 24.920.548 8.791.816 21.235.109 17.509.762 24.243.490
ألمانيا 10.358.018 2.427.062 3.469.028 3.317.761 3.365.708
فرنسا 15.563.711 7.678 9.083 8.050 3.284.310
هولندا 3.282.855 7.299.185 3.621.357 2.642.687 1.848.245
تايوان 487.000 4.218.000 635.000 315.000 462.000
اليابان 1.405.774 295.801 760.312 821.529 1.327.126
روسيا الاتحادية 1.719.838 11.813 72.035 7.849
Others 2.840.861 1.595.713 1.225.188 358.525 2.390.649
Total 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195 958,978,305

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
Importaciones
جنوب إفريقيا 132.065.135 138.341.041 121.002.645 100.159.009 127.853.370 122.092.276
الصين 3.344.810 3.693.941 5.108.685 3.467.156 3.093.211 14.098.150
تايوان 1.096.000 2.242.000 1.738.000 1.483.000 3.129.000 3.407.000
اليابان 1.801.989 883.588 1.047.411 550.816 1.022.987 716.154
ماليزيا 1.035.794 473.834 1.213.825 654.236 557.143 720.503
بلجيكا 465.205 1.019.459 81.519 616.550 113.740 85.532
الولايات المتحدة 13.134 101.728 288.146 613.642 373.249 201.424
ألمانيا 187.209 227.608 35.010 70.207 8.300 378.058
تايلاند 792.924 646 17.319
إيطاليا 74.154 251.901 192.729 104.987 15.939 61.203
Others 135.572 217.367 534.754 130.348 145.456 225.003
Total 140,219,003 148,245,390 131,242,724 107,849,951 136,313,041 142,002,622

Date
Import Countries
10 - 2023 11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024
Exportaciones
جنوب إفريقيا 34.951.693 37.263.325 19.325.241 23.781.766 26.481.151 23.953.768
بلجيكا 25.653.924 34.245.329 7.464.096 28.019.780 32.339.103 15.291.543
الولايات المتحدة 34.494.796 11.801.064 12.139.491 13.612.876 30.332.296 12.523.821
الصين 167.349 395.934 787.323 1.482.696 2.591.010 1.009.867
فرنسا 1.773.839 72 38 275.328 602.110
ألمانيا 202.194 257.055 146.543 117.305 1.713 356.278
جمهورية التشيك 113.067 395.555 178.280 67.366 57.062 116.635
هولندا 5.486 181.068 244.186 152.730 7.794 148.021
أوروغواي 92.996 109.780 22.668 45.794 31.378 95.049
تايوان 365.000 3.000 1.000 2.000 4.000
Others 220.070 22.581 36.082 10.273 5.503 210.343
Total 97,675,414 85,036,763 40,346,947 67,291,586 92,124,338 54,311,434