نشر تقرير

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
جنوب إفريقيا 1.187.203.958 1.230.235.268 983.303.046 1.474.803.676 1.545.416.324
الصين 53.087.405 58.436.204 49.945.406 70.387.829 52.474.905
تايوان 64.790.000 62.720.000 47.227.000 46.485.000 39.954.000
اليابان 7.444.327 9.431.621 8.217.189 6.254.269 5.009.215
الولايات المتحدة 2.311.991 1.212.467 2.192.068 3.244.914 10.619.346
ماليزيا 709.260 163.811 3.218.238 5.190.452 5.995.835
بلجيكا 1.298.636 1.711.569 875.831 5.890.285 5.199.778
هولندا 1.917.394 1.678.127 1.498.138 3.055.629 1.268.951
ألمانيا 1.203.810 1.382.729 2.458.011 1.970.041 1.384.958
إيطاليا 1.343.924 838.306 1.467.152 966.642 1.277.683
Others 5.745.409 5.245.447 5.412.042 2.233.591 3.171.406
Total 1,327,056,114 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
27 - mineral fuels... 187.765.253 192.859.176 130.456.562 253.769.121 336.006.857
85 - electrical mach... 73.603.970 80.017.432 70.944.447 101.873.494 101.376.705
84 - nuclear reactor... 96.230.993 92.423.019 71.980.021 73.781.583 77.579.800
60 - knitted or croc... 74.368.765 80.803.215 62.304.492 87.301.910 65.984.946
87 - vehicles other... 87.248.860 85.202.990 50.270.667 76.412.426 68.353.371
11 - products of the... 38.533.507 52.638.021 54.483.875 61.491.884 62.266.396
22 - beverages, spir... 37.396.729 46.214.842 34.280.678 46.334.424 54.857.255
02 - meat and edible... 41.600.410 38.671.698 31.986.951 52.635.620 52.698.133
62 - articles of app... 39.502.697 39.446.954 29.342.788 52.092.554 34.509.596
73 - articles of iro... 35.432.398 35.421.184 26.583.142 47.638.702 35.101.501
Others 615.372.532 629.357.017 543.180.499 767.150.613 783.037.839
Total 1,327,056,114 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
جنوب إفريقيا الصين تايوان اليابان الولايات المتحدة ماليزيا بلجيكا هولندا ألمانيا إيطاليا Others Total
27 - mineral fuels... 1.099.301.998 1.410.557 142.000 02 2.068 343 1.100.856.969
85 - electrical mach... 397.134.580 16.521.853 1.116.000 360.078 623.267 8.896.706 90.154 241.089 950.730 734.081 1.147.512 427.816.049
84 - nuclear reactor... 375.165.987 14.368.764 5.758.000 1.772.446 2.683.802 773.228 151.493 994.456 1.627.676 2.128.896 6.570.666 411.995.415
60 - knitted or croc... 10.410.808 171.698.087 188.592.000 62.432 370.763.327
87 - vehicles other... 337.767.095 1.897.411 67.000 26.711.579 51.049 44.614 51.593 18.209 107.619 318.356 453.788 367.488.314
11 - products of the... 269.411.683 2.000 00 269.413.683
22 - beverages, spir... 219.063.269 316 1.563 12.304 6.475 219.083.927
02 - meat and edible... 217.592.812 00 217.592.812
62 - articles of app... 164.753.187 1.774.902 28.297.000 14.889 10.646 36.251 7.714 194.894.589
73 - articles of iro... 174.171.944 4.271.886 1.248.000 28.617 44.007 190.784 451 31.925 2.927 4.632 181.754 180.176.927
Others 3.156.188.908 72.388.289 35.954.000 7.469.012 16.178.661 5.371.949 14.680.845 8.109.607 5.710.596 2.606.991 13.439.643 3.338.098.501
Total 6,420,962,272 284,331,749 261,176,000 36,356,621 19,580,786 15,277,596 14,976,099 9,418,239 8,399,548 5,893,706 21,807,895 7,098,180,514

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
جنوب إفريقيا 126.457.626 116.820.891 135.971.402 121.307.070 124.783.623 132.065.135
الصين 6.293.688 3.415.774 4.358.947 5.652.941 8.364.707 3.344.810
تايوان 2.804.000 2.066.000 1.222.000 1.590.000 2.476.000 1.096.000
اليابان 1.523.828 731.683 537.984 549.854 748.029 1.801.989
ماليزيا 544.109 323.032 546.322 686.766 673.919 1.035.794
الولايات المتحدة 210.587 622.847 589.612 179.354 68.924 13.134
إيطاليا 57.197 614.590 64.881 179.530 41.676 74.154
بلجيكا 164.828 283.352 22.352 35.920 16.557 465.205
تايلاند 626.342 157.945 11.688
ألمانيا 197.005 37.861 45.101 14.925 58.087 187.209
Others 98.220 331.342 93.071 70.518 286.442 135.572
Total 138,977,430 125,247,370 143,609,617 130,266,878 137,529,651 140,219,003

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
الولايات المتحدة 429.870.135 332.199.689 312.289.910 343.886.141 359.103.432
جنوب إفريقيا 290.536.354 280.870.771 247.470.296 338.651.843 351.027.925
بلجيكا 379.602.015 226.561.921 261.669.480 243.097.751 285.254.675
الصين 15.365.264 24.920.548 8.791.816 21.235.109 17.509.762
هولندا 4.637.291 3.282.855 7.299.185 3.621.357 2.642.687
ألمانيا 1.501.947 10.358.018 2.427.062 3.469.028 3.317.761
فرنسا 3.611 15.563.711 7.678 9.083 8.050
تايوان 90.000 487.000 4.218.000 635.000 315.000
كندا 5.448.171
المكسيك 3.874.848 1.048.711
Others 4.482.639 4.917.762 1.903.327 2.057.534 1.187.903
Total 1,135,412,275 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
71 - natural or cult... 480.384.324 272.058.792 307.401.366 280.626.099 366.093.622
61 - articles of app... 278.297.755 281.683.562 232.374.518 286.301.430 274.896.302
62 - articles of app... 200.404.838 178.658.689 144.836.517 176.862.962 159.210.370
51 - wool, fine or c... 28.959.317 29.985.066 49.248.435 68.107.824 64.067.157
85 - electrical mach... 53.823.221 34.037.402 27.205.996 42.039.617 45.435.904
63 - other made up t... 23.172.971 22.809.032 15.798.330 28.553.405 25.126.602
11 - products of the... 11.285.328 16.827.017 16.489.059 15.805.381 19.793.464
52 - cotton 13.924.945 11.666.443 10.749.033 16.196.312 21.075.723
64 - footwear, gaite... 9.916.516 9.122.711 6.816.931 7.334.188 8.791.912
84 - nuclear reactor... 8.107.884 14.432.183 6.390.370 1.526.989 392.354
Others 27.135.176 28.930.089 28.766.198 33.308.639 35.483.784
Total 1,135,412,275 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
الولايات المتحدة جنوب إفريقيا بلجيكا الصين هولندا ألمانيا فرنسا تايوان كندا المكسيك Others Total
71 - natural or cult... 280.529.416 35.117 1.396.146.055 372.198 681 8.775.984 15.402.510 318 5.301.924 1.706.564.203
61 - articles of app... 1.076.132.762 253.208.598 894 22.704 18.679.726 670.060 10.555 159.000 2.379.374 582.260 1.707.635 1.353.553.568
62 - articles of app... 407.550.091 446.325.066 650 90.872 491.511 7.720 8.819 528.000 2.767.356 478.514 1.724.777 859.973.376
51 - wool, fine or c... 164.119.001 76.247.822 976 240.367.800
85 - electrical mach... 11.069.841 174.175.897 23.379 10.934.730 75.699 73.383 4.619 289.000 280.271 3.317.734 2.297.587 202.542.141
63 - other made up t... 23.252 115.405.359 54 38 2.000 43 29.595 115.460.341
11 - products of the... 78.972.396 891.787 336.067 80.200.249
52 - cotton 72.163.963 76.366 61.084 1.252.000 59.043 73.612.456
64 - footwear, gaite... 41.977.840 517 809 400 2.691 41.982.257
84 - nuclear reactor... 95.359 30.249.592 12.820 24 92.648 78.814 156.360 44.000 2.266 7.012 110.887 30.849.781
Others 1.948.586 131.924.361 1.473 76.974 1.250.922 11.406.771 8.255 3.471.000 18.543 538.039 2.978.961 153.623.885
Total 1,777,349,307 1,508,557,190 1,396,185,841 87,822,499 21,483,375 21,073,816 15,592,132 5,745,000 5,448,171 4,923,559 14,549,166 4,858,730,056

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
جنوب إفريقيا 27.590.327 31.213.507 32.997.378 24.930.469 31.340.724 34.951.693
بلجيكا 30.340.985 27.336.344 3.344.461 35.293.217 24.163.111 25.653.924
الولايات المتحدة 20.798.347 20.507.436 14.037.530 21.145.221 20.025.096 34.494.796
الصين 6.175.953 4.272.106 2.197.857 723.698 272.541 167.349
فرنسا 1.490.150 184 59 270 352 1.773.839
ألمانيا 95.292 254.112 123.686 488.075 613.164 202.194
تايلاند 6.210 182 716.779
هولندا 12.262 107.278 45.953 220.718 168.580 5.486
أوروغواي 76.239 19.678 22.356 92.996
تشيلي 172.975
Others 50.113 24.216 72.634 45.562 37.652 160.162
Total 86,635,879 83,715,365 53,536,335 82,866,908 76,643,576 97,675,414

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
جنوب إفريقيا 1.187.203.958 1.230.235.268 983.303.046 1.474.803.676 1.545.416.324
الصين 53.087.405 58.436.204 49.945.406 70.387.829 52.474.905
تايوان 64.790.000 62.720.000 47.227.000 46.485.000 39.954.000
اليابان 7.444.327 9.431.621 8.217.189 6.254.269 5.009.215
الولايات المتحدة 2.311.991 1.212.467 2.192.068 3.244.914 10.619.346
ماليزيا 709.260 163.811 3.218.238 5.190.452 5.995.835
بلجيكا 1.298.636 1.711.569 875.831 5.890.285 5.199.778
هولندا 1.917.394 1.678.127 1.498.138 3.055.629 1.268.951
ألمانيا 1.203.810 1.382.729 2.458.011 1.970.041 1.384.958
إيطاليا 1.343.924 838.306 1.467.152 966.642 1.277.683
Others 5.745.409 5.245.447 5.412.042 2.233.591 3.171.406
Total 1,327,056,114 1,373,055,549 1,105,814,122 1,620,482,329 1,671,772,401

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
الولايات المتحدة 429.870.135 332.199.689 312.289.910 343.886.141 359.103.432
جنوب إفريقيا 290.536.354 280.870.771 247.470.296 338.651.843 351.027.925
بلجيكا 379.602.015 226.561.921 261.669.480 243.097.751 285.254.675
الصين 15.365.264 24.920.548 8.791.816 21.235.109 17.509.762
هولندا 4.637.291 3.282.855 7.299.185 3.621.357 2.642.687
ألمانيا 1.501.947 10.358.018 2.427.062 3.469.028 3.317.761
فرنسا 3.611 15.563.711 7.678 9.083 8.050
تايوان 90.000 487.000 4.218.000 635.000 315.000
كندا 5.448.171
المكسيك 3.874.848 1.048.711
Others 4.482.639 4.917.762 1.903.327 2.057.534 1.187.903
Total 1,135,412,275 900,210,986 846,076,753 956,662,847 1,020,367,195

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - ليسوتو - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
Importaciones
جنوب إفريقيا 126.457.626 116.820.891 135.971.402 121.307.070 124.783.623 132.065.135
الصين 6.293.688 3.415.774 4.358.947 5.652.941 8.364.707 3.344.810
تايوان 2.804.000 2.066.000 1.222.000 1.590.000 2.476.000 1.096.000
اليابان 1.523.828 731.683 537.984 549.854 748.029 1.801.989
ماليزيا 544.109 323.032 546.322 686.766 673.919 1.035.794
الولايات المتحدة 210.587 622.847 589.612 179.354 68.924 13.134
إيطاليا 57.197 614.590 64.881 179.530 41.676 74.154
بلجيكا 164.828 283.352 22.352 35.920 16.557 465.205
تايلاند 626.342 157.945 11.688
ألمانيا 197.005 37.861 45.101 14.925 58.087 187.209
Others 98.220 331.342 93.071 70.518 286.442 135.572
Total 138,977,430 125,247,370 143,609,617 130,266,878 137,529,651 140,219,003

Date
Import Countries
05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023 09 - 2023 10 - 2023
Exportaciones
جنوب إفريقيا 27.590.327 31.213.507 32.997.378 24.930.469 31.340.724 34.951.693
بلجيكا 30.340.985 27.336.344 3.344.461 35.293.217 24.163.111 25.653.924
الولايات المتحدة 20.798.347 20.507.436 14.037.530 21.145.221 20.025.096 34.494.796
الصين 6.175.953 4.272.106 2.197.857 723.698 272.541 167.349
فرنسا 1.490.150 184 59 270 352 1.773.839
ألمانيا 95.292 254.112 123.686 488.075 613.164 202.194
تايلاند 6.210 182 716.779
هولندا 12.262 107.278 45.953 220.718 168.580 5.486
أوروغواي 76.239 19.678 22.356 92.996
تشيلي 172.975
Others 50.113 24.216 72.634 45.562 37.652 160.162
Total 86,635,879 83,715,365 53,536,335 82,866,908 76,643,576 97,675,414