نشر تقرير

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
إسبانيا 604 1.780 378 148 97
هولندا 436
Total 604 1,780 814 148 97

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - جبل طارق - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022
إسبانيا 144
Total 144

الرسم - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - جبل طارق - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones
إسبانيا 604 1.780 378 148 97
هولندا 436
Total 604 1,780 814 148 97

Exportaciones
No Data Available

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - جبل طارق - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022
Importaciones
إسبانيا 144
Total 144

Exportaciones
No Data Available