نشر تقرير

الرسم - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
فرنسا 17.458 16.626 23.950 27.417 8.077
جنوب إفريقيا 667
Total 17,458 16,626 24,617 27,417 8,077

الرسم - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

No Data Available

الرسم - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

No Data Available

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
فرنسا 17.458 16.626 23.950 27.417 8.077
جنوب إفريقيا 667
Total 17,458 16,626 24,617 27,417 8,077

Exportaciones
No Data Available

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: composite paper - - شهريا FOB USD

Importaciones
No Data Available

Exportaciones
No Data Available