نشر تقرير

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
فرنسا 468.814.286 385.469.116 394.763.362 442.056.408 520.676.378
الصين 258.884.301 194.840.208 212.104.771 241.199.759 399.941.011
الولايات المتحدة 113.008.360 129.330.831 92.239.293 129.287.830 133.131.644
بلجيكا 111.704.304 100.678.805 106.211.243 108.260.788 128.727.457
هولندا 79.166.568 56.924.459 69.643.374 64.423.359 98.400.399
إيطاليا 45.458.483 35.820.701 32.316.198 41.425.433 46.457.831
جنوب إفريقيا 28.954.265 38.731.033 33.132.927 32.652.716 51.060.906
ألمانيا 43.800.764 32.435.880 26.642.819 34.277.786 42.796.709
البرازيل 33.588.059 37.116.757 29.490.425 27.259.906 42.946.932
تايلاند 35.964.970 33.276.980 47.435.892 15.844.116 26.189.619
Others 230.714.494 310.899.630 187.576.813 176.738.052 200.802.453
Total 1,450,058,854 1,355,524,399 1,231,557,118 1,313,426,154 1,691,131,340

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
84 - nuclear reactor... 272.976.248 298.462.870 250.699.734 232.335.203 327.074.682
85 - electrical mach... 103.070.700 109.364.790 82.452.797 114.609.825 109.259.602
87 - vehicles other... 114.986.808 96.426.668 77.641.060 90.895.317 114.042.233
02 - meat and edible... 94.128.288 81.580.646 82.158.619 98.567.269 103.335.522
73 - articles of iro... 59.741.523 101.408.748 67.098.559 56.784.642 114.095.227
30 - pharmaceutical... 55.004.105 42.672.432 54.882.606 64.883.116 62.260.884
10 - cereals 41.332.726 36.856.977 61.325.831 39.132.130 52.427.322
19 - preparations of... 34.068.108 29.885.950 38.775.741 38.642.745 44.671.598
27 - mineral fuels... 53.416.735 38.048.044 11.859.259 54.112.560 21.089.540
39 - plastics and ar... 36.833.739 31.205.240 32.424.462 33.213.557 44.202.339
Others 584.499.874 489.612.034 472.238.449 490.249.790 698.672.391
Total 1,450,058,854 1,355,524,399 1,231,557,118 1,313,426,154 1,691,131,340

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
فرنسا الصين الولايات المتحدة بلجيكا هولندا إيطاليا جنوب إفريقيا ألمانيا البرازيل تايلاند Others Total
84 - nuclear reactor... 389.526.220 283.790.127 188.095.503 122.385.075 38.046.832 46.279.450 25.450.823 54.561.222 5.988.661 21.184.157 206.240.666 1.381.548.737
85 - electrical mach... 203.667.994 112.439.753 52.920.072 37.134.345 14.586.957 13.339.109 8.196.412 10.867.192 3.308.695 199.679 62.097.506 518.757.714
87 - vehicles other... 43.518.087 126.581.059 26.188.260 46.537.116 9.018.224 8.662.766 47.511.204 38.179.485 3.259.330 12.312.767 132.223.787 493.992.086
02 - meat and edible... 62.344.534 92.133.635 28.204.852 53.093.941 16.793.399 3.325.622 11.062.314 109.436.398 83.375.648 459.770.344
73 - articles of iro... 81.162.959 110.036.017 30.514.971 39.177.797 6.712.659 11.833.878 9.062.163 7.077.880 11.734.106 6.020.258 85.796.012 399.128.700
30 - pharmaceutical... 255.595.371 4.176.562 3.609.049 6.054.786 1.027.590 247.754 151.767 3.424.242 88.448 5.327.574 279.703.143
10 - cereals 118.301.619 7.447 161 32.152 773 99.059.987 13.672.846 231.074.986
19 - preparations of... 115.692.955 40.986 11.044 2.860.500 10.567.405 1.959.935 9.205.975 154.898 1.025.257 44.525.186 186.044.142
27 - mineral fuels... 37.839.868 433.634 40.842.532 8.717.368 12.163.702 2.134.206 4.074.762 1.653.934 64.706 45.032 70.556.396 178.526.139
39 - plastics and ar... 52.340.657 36.817.489 11.278.515 22.756.469 5.888.416 13.679.668 3.927.434 2.786.485 101.150 3.359.578 24.943.477 177.879.337
Others 851.789.286 632.654.423 151.396.930 241.754.129 217.452.432 86.548.481 73.593.532 50.186.306 35.394.555 16.530.121 377.972.343 2.735.272.537
Total 2,211,779,550 1,306,970,050 596,997,958 555,582,598 368,558,159 201,478,647 184,531,847 179,953,957 170,402,079 158,711,578 1,106,731,442 7,041,697,865

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
الصين 36.260.014 60.270.360 40.506.016 30.722.593 47.088.965 46.535.949
فرنسا 32.430.572 49.909.783 44.808.126 34.677.125 40.897.126 40.896.246
بلجيكا 9.762.790 13.034.822 14.925.015 7.933.946 15.831.295 9.253.901
الولايات المتحدة 11.850.537 13.500.967 10.043.453 7.179.960 10.840.737 14.247.978
هولندا 7.698.782 8.723.022 5.844.528 6.407.924 7.424.851 4.510.229
إسبانيا 5.326.301 3.225.859 4.150.435 3.472.630 7.358.227 4.538.850
البرازيل 5.654.748 2.923.723 3.754.545 4.159.611 5.248.725 2.713.127
إيطاليا 2.923.820 6.477.366 3.974.423 3.179.516 4.347.574 3.071.272
اليابان 2.334.134 8.428.184 2.109.943 2.334.308 4.981.876 2.640.805
جنوب إفريقيا 4.220.702 4.067.477 1.936.378 2.173.649 6.437.607 2.054.358
Others 17.087.601 18.332.906 14.292.317 15.541.236 23.413.640 18.934.531
Total 135,550,001 188,894,470 146,345,180 117,782,497 173,870,623 149,397,246

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
الصين 2.448.491.988 2.990.314.928 2.569.179.997 2.094.261.866 3.539.143.392
كوريا الجنوبية 562.999.000 323.584.000 164.735.000 603.855.000 718.661.000
إيطاليا 183.949.606 153.166.384 44.044.836 163.552.676 618.573.552
ماليزيا 59.225.337 232.007.498 57.073.966 236.698.005 388.214.791
فرنسا 159.511.748 131.916.489 107.382.883 179.217.824 311.517.493
الولايات المتحدة 298.994.553 126.965.827 83.569.865 124.409.906 234.984.858
النرويج 160.922.465 226.546.909 130.161.374 131.214.363 174.918.156
إسبانيا 76.342.872 78.090.984 21.226.426 249.001.585 181.468.953
هولندا 44.253.035 28.955.372 25.017.340 171.313.039 151.985.057
تايلاند 67.871.659 65.345.361 32.768.729 61.104.483 183.659.631
Others 441.910.237 277.327.699 225.129.986 315.362.177 597.366.471
Total 4,504,472,498 4,634,221,453 3,460,290,401 4,329,990,924 7,100,493,355

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Tariff Numbers
2018 2019 2020 2021 2022
27 - mineral fuels... 2.583.654.302 2.660.580.236 1.721.038.746 2.450.117.738 4.611.906.294
26 - ores, slag and... 1.278.466.454 1.416.575.532 1.173.250.401 1.277.533.167 1.702.552.086
44 - wood and articl... 504.412.901 452.383.476 470.211.287 505.323.213 627.462.703
72 - iron and steel 33.718.033 26.119.450 37.398.230 12.732.747 44.873.535
15 - animal or veget... 3.352.231 3.343.236 14.740.618 26.908.874 58.300.961
40 - rubber and arti... 18.426.821 13.006.663 10.298.554 8.017.259 10.267.597
88 - aircraft, space... 27.880.098 12.519.295 4.921.004 3.071.441 1.272.671
74 - copper and arti... 6.533.010 7.235.759 7.517.724 9.355.090 11.539.504
81 - other base meta... 13.001.026 13.489.389 7.182.098 47 30.077
97 - works of art, c... 4.845.142 4.512.764 1.186.139 16.746.181 2.643.835
Others 30.182.480 24.455.653 12.545.600 20.185.167 29.644.092
Total 4,504,472,498 4,634,221,453 3,460,290,401 4,329,990,924 7,100,493,355

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
الصين كوريا الجنوبية إيطاليا ماليزيا فرنسا الولايات المتحدة النرويج إسبانيا هولندا تايلاند Others Total
27 - mineral fuels... 7.739.793.151 2.292.812.000 975.696.063 881.438.727 203.091.885 315.247.669 351.124.573 275.913.810 393.206.468 598.972.968 14.027.297.315
26 - ores, slag and... 4.478.977.486 68.930.000 73.665.509 248.244.644 421.876.974 822.336.653 130.050.385 6.379.341 110.424 597.806.223 6.848.377.639
44 - wood and articl... 1.370.461.652 10.678.000 155.499.805 15.862.803 353.907.034 55.707.036 30.009 41.366.633 77.546.755 379.131 478.354.723 2.559.793.580
72 - iron and steel 1.988.256 170.377 7.125.279 19.878.682 142.762 125.536.640 154.841.996
15 - animal or veget... 20.003.768 2.742 68.447.662 3.541.840 14.649.909 106.645.920
40 - rubber and arti... 556 8.651.963 907.738 12.169.996 16.779.867 94.817 11.722.637 66.868 19.212 9.603.241 60.016.895
88 - aircraft, space... 93.042 4.226 49.113.912 52.058 10.763 308 390.201 49.664.509
74 - copper and arti... 41.838.939 873 416 780 340.080 42.181.088
81 - other base meta... 30.049 268.427 33.037 75.399 31.494.510 1.801.215 33.702.637
97 - works of art, c... 7.286 29.879.316 3.259 10.829 33.372 29.934.061
Others 10.320.387 1.414.000 1.354.157 1.170.217 15.852.738 29.165.720 1.268.335 3.288.214 6.679.665 16.891.559 29.607.999 117.012.992
Total 13,641,392,171 2,373,834,000 1,163,287,054 973,219,596 889,546,437 868,925,009 823,763,267 606,130,820 421,523,843 410,749,864 1,857,096,570 24,029,468,631

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - غابون - صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
الصين 377.992.558 144.041.933 294.861.009 146.309.179 165.326.636 237.375.920
هولندا 5.612.193 124.242.210 37.149.959 68.065.852 73.977.516 62.196.038
إيطاليا 26.878.956 117.304.612 64.365.298 23.355.513 5.433.607 63.377.087
البرازيل 5.960 78.372.338 78.321.595
فرنسا 31.486.163 9.339.476 9.813.534 8.856.362 11.386.008 12.030.061
كوريا الجنوبية 939.000 515.000 579.000 1.997.000 77.558.000 295.000
ماليزيا 632.944 57.195 216.030 76.359.770 92.569 14.061
ألمانيا 149.064 71.864.985 119.483 3.750.279
النرويج 16.387.145 12.812.304 1.727.991 17.872.958 16.450.352 1.055.818
بلجيكا 2.928.636 12.281.044 9.377.333 9.066.181 13.616.256 4.510.673
Others 35.853.896 18.928.069 19.655.665 13.839.927 11.023.999 22.437.219
Total 498,860,555 511,386,827 437,865,303 365,728,703 456,987,560 481,613,471

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
فرنسا 468.814.286 385.469.116 394.763.362 442.056.408 520.676.378
الصين 258.884.301 194.840.208 212.104.771 241.199.759 399.941.011
الولايات المتحدة 113.008.360 129.330.831 92.239.293 129.287.830 133.131.644
بلجيكا 111.704.304 100.678.805 106.211.243 108.260.788 128.727.457
هولندا 79.166.568 56.924.459 69.643.374 64.423.359 98.400.399
إيطاليا 45.458.483 35.820.701 32.316.198 41.425.433 46.457.831
جنوب إفريقيا 28.954.265 38.731.033 33.132.927 32.652.716 51.060.906
ألمانيا 43.800.764 32.435.880 26.642.819 34.277.786 42.796.709
البرازيل 33.588.059 37.116.757 29.490.425 27.259.906 42.946.932
تايلاند 35.964.970 33.276.980 47.435.892 15.844.116 26.189.619
Others 230.714.494 310.899.630 187.576.813 176.738.052 200.802.453
Total 1,450,058,854 1,355,524,399 1,231,557,118 1,313,426,154 1,691,131,340

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
الصين 2.448.491.988 2.990.314.928 2.569.179.997 2.094.261.866 3.539.143.392
كوريا الجنوبية 562.999.000 323.584.000 164.735.000 603.855.000 718.661.000
إيطاليا 183.949.606 153.166.384 44.044.836 163.552.676 618.573.552
ماليزيا 59.225.337 232.007.498 57.073.966 236.698.005 388.214.791
فرنسا 159.511.748 131.916.489 107.382.883 179.217.824 311.517.493
الولايات المتحدة 298.994.553 126.965.827 83.569.865 124.409.906 234.984.858
النرويج 160.922.465 226.546.909 130.161.374 131.214.363 174.918.156
إسبانيا 76.342.872 78.090.984 21.226.426 249.001.585 181.468.953
هولندا 44.253.035 28.955.372 25.017.340 171.313.039 151.985.057
تايلاند 67.871.659 65.345.361 32.768.729 61.104.483 183.659.631
Others 441.910.237 277.327.699 225.129.986 315.362.177 597.366.471
Total 4,504,472,498 4,634,221,453 3,460,290,401 4,329,990,924 7,100,493,355

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

الرسم - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

جدول - غابون - واردات - تطور / صادرات - تطور - All tariff positions - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
الصين 36.260.014 60.270.360 40.506.016 30.722.593 47.088.965 46.535.949
فرنسا 32.430.572 49.909.783 44.808.126 34.677.125 40.897.126 40.896.246
بلجيكا 9.762.790 13.034.822 14.925.015 7.933.946 15.831.295 9.253.901
الولايات المتحدة 11.850.537 13.500.967 10.043.453 7.179.960 10.840.737 14.247.978
هولندا 7.698.782 8.723.022 5.844.528 6.407.924 7.424.851 4.510.229
إسبانيا 5.326.301 3.225.859 4.150.435 3.472.630 7.358.227 4.538.850
البرازيل 5.654.748 2.923.723 3.754.545 4.159.611 5.248.725 2.713.127
إيطاليا 2.923.820 6.477.366 3.974.423 3.179.516 4.347.574 3.071.272
اليابان 2.334.134 8.428.184 2.109.943 2.334.308 4.981.876 2.640.805
جنوب إفريقيا 4.220.702 4.067.477 1.936.378 2.173.649 6.437.607 2.054.358
Others 17.087.601 18.332.906 14.292.317 15.541.236 23.413.640 18.934.531
Total 135,550,001 188,894,470 146,345,180 117,782,497 173,870,623 149,397,246

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
الصين 377.992.558 144.041.933 294.861.009 146.309.179 165.326.636 237.375.920
هولندا 5.612.193 124.242.210 37.149.959 68.065.852 73.977.516 62.196.038
إيطاليا 26.878.956 117.304.612 64.365.298 23.355.513 5.433.607 63.377.087
البرازيل 5.960 78.372.338 78.321.595
فرنسا 31.486.163 9.339.476 9.813.534 8.856.362 11.386.008 12.030.061
كوريا الجنوبية 939.000 515.000 579.000 1.997.000 77.558.000 295.000
ماليزيا 632.944 57.195 216.030 76.359.770 92.569 14.061
ألمانيا 149.064 71.864.985 119.483 3.750.279
النرويج 16.387.145 12.812.304 1.727.991 17.872.958 16.450.352 1.055.818
بلجيكا 2.928.636 12.281.044 9.377.333 9.066.181 13.616.256 4.510.673
Others 35.853.896 18.928.069 19.655.665 13.839.927 11.023.999 22.437.219
Total 498,860,555 511,386,827 437,865,303 365,728,703 456,987,560 481,613,471